Privacy Policy

Privacy Policy

Ma-ra-mi.com commits not to transmit user’s personal data to third parties and to use them only for establishing contact with its customers and informing them about certain aspects related to the functions of the website and its offers.

The company will retain the personal data and will use them with the purpose of informing the users of their account on ma-ra-mi.com, the status and evolution of their orders and also for evaluating the goods and services offered.

Ma-ra-mi.com may notify users of their current offers by weekly newsletters and may send greeting cards, gift cards or other special messages.

Ma-ra-mi.com does not promote SPAM. Any user that has provided an explicit email address on ma-ra-mi.com can chose that his/hers address to be deleted from our data base. Also, if the users do not want to receive the weekly newsletter ma-ra-mi.com, they can unsubscribe by using the link in the footer of the ma-ra-mi.com newsletter that they have received by email.

Personal Data Protection

Privacy statement
The following statement describes  MA RA MI practices as regards the collection and use of information relating to identifiable individuals (“personal information”) for this Site, in particular the type of information collected and the way in which it is used.

Protection of personal data

In general terms, you may visit this Site without needing to supply personal information such as your name, address, telephone number or e-mail address.

In certain sections of the Site, MA RA MI may ask you to provide certain personal information in order to provide you with the information that you have requested, respond to your reactions on line and even to enable you to take part in its surveys. MA RA MI may also request certain demographic data (language, country of residence), in order to adapt the content of the Site to your needs.


You are not obliged to give us this personal information, but please be aware that without it we may be unable to respond to certain of your requests. If you do not wish personal information to be collected in your account, all you need to do is not respond to requests for information on the Site.

MA RA MI uses personal information relating to you to administer this Site and operate its business, if you had made a purchase from the website, for marketing and statistical research, to provide you with information you have requested, to inform you of its products and services and affiliates and otherwise as reasonably required by applicable law.


MA RA MI does not sell, lend or otherwise disclose this information to third parties, unless required for the foregoing purposes, or if MA RA MI is required to do so by law, by the relevant authorities or in order to cooperate with legal proceedings.


This may involve the worldwide international transfer of personal information relating to you to its affiliates, service providers and business partners for the foregoing purposes, including to countries transfer to countries without data protection laws equivalent to those in your jurisdiction.

Finally and pursuant to art. 34 of the “IT and freedoms” law of 6 January 1978, we should like to remind you that you have a right to access, modify, correct, oppose and delete data relating to you.
To exercise these rights, please contact MA RA MI : contact@ma-ra-mi.com


Data collected automatically
When you visit our Site, the web server automatically sends to MA RA MI your IP address as well as information including the date and duration of your visit to our Site or even the IP addresses to which you are directed using links provided on our Site. This information may be used in order to adapt the content of our Site to meet your needs.


Just like numerous companies, we can store information on your computer in the form of “cookies”. Cookies enable us to see, in particular, what Sites you have visited before coming to ours or even what pages you have viewed on our Site. These cookies are in no way capable of collecting personal information. You can remove these cookies from your hard disk, block them or even request a warning before they are stored on your hard disk.

Ma Ra Mi uses Facebook cookies and receives information when you visit our sites, including device information and information about your activity, without any further action from you. This occurs whether or not you have a Facebook account or are logged in.

Facebook cookies allow us to help deliver ads to people who have previously visited our websites, purchased our products and to recommend products based on that activity. Cookies also allow us to limit the number of times that you see an ad so you don't see the same ad over and over again.

Facebook cookies can help us understand how people interact with our Facebook Campaigns, analyze which of our Facebook Campaigns people find most useful and engaging and identify features that could be improved.Un-solicited e-mail
MA RA MI will not send any un-solicited e-mail or spam to the extent this is prohibited by applicable laws. You can unsubscribe from the mailing list at any time by sending an e-mail to the following address: contact@ma-ra-mi.com

For more information, assistance, notifications and complaints send us an email on contact@ma-ra-mi.com.


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Ma-ra-mi.com se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor altor părți și să le utilizeze doar pentru stabilirea de contacte cu clienții săi și informarea acestora cu privire la anumite aspecte legate de funcțiile site-ului și ofertele sale.


Compania va păstra datele cu caracter personal și le va folosi în scopul informării utilizatorilor despre conturior lor pe ma- ra-mi.com, despre starea și evoluția comenzilor lor și, de asemenea, despre evaluarea bunurilor și serviciilor oferite.


ma-ra-mi. com poate transmite utilizatorilor ofertele curente prin buletine informative săptămânale și poate trimite felicitări, carduri cadou sau alte mesaje speciale.Ma-ra-mi.com nu promovează SPAM. Orice utilizator care a furnizat o adresă de e-mail explicită pe ma-ra-mi.com poate alege ca adresa lui / ei să fie ștearsă din baza noastră de date. De asemenea, dacă utilizatorii nu vor să primească newsletter-ul săptămânal ma-ra-mi.com, ei se pot dezabona folosind link-ul din subsolul buletinului informativ ma-ra-mi.com pe care l-au primit prin e-mail.

Protejarea datelor personale


Declarație de confidențialitate
Următoarea declarație descrie practicile MA RA MI în ceea ce privește colectarea și utilizarea informațiilor referitoare la persoane identificabile ("informații personale") pentru acest site, în special tipul de informații colectate și modul în care sunt utilizate.


Protecția datelor personale
În general, puteți vizita acest site fără a fi nevoie să furnizați informații personale cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail.
În anumite secțiuni ale site-ului, MA RA Ml vă poate solicita să furnizați anumite informații personale pentru a vă oferi informațiile pe care le-ați solicitat, pentru a răspunde la reacțiile dvs. online și chiar pentru a vă permite să participați la anchetele sale. MA RA Ml poate solicita, de asemenea, anumite date demografice (limba, țara de reședință), pentru a adapta conținutul site-ului la nevoile dvs.
Nu sunteți obligat să ne furnizați aceste informații personale, dar vă rugăm să fiți conștienți de faptul că fără ele nu vă putem răspunde la anumite solicitări. Dacă nu doriți ca datele personale să fie colectate în contul dvs., tot ce trebuie să faceți este să nu răspundeți la solicitările de informații de pe site.


MA RA MI utilizează informațiile personale referitoare la dvs. pentru a administra acest site și a-și desfășura activitatea, dacă ați efectuat o achiziție de pe site, pentru marketing și cercetare statistică, pentru a vă furniza informațiile pe care le-ați solicitat, pentru a vă informa despre produsele și serviciile sale și despre afiliați și, în mod rezonabil, în conformitate cu legea aplicabilă.
MA RA MI nu vinde sau dezvăluie aceste informații altora, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în scopurile menționate anterior sau dacă MA RA MI este obligat să facă acest lucru prin lege, de către autoritățile competente sau pentru a coopera în cadrul procedurilor judiciare.


Acest lucru poate implica transferul internațional la nivel mondial de informații cu caracter personal referitoare la dvs. către afiliații săi, furnizorii de servicii și partenerii de afaceri în scopurile de mai sus, inclusiv transferul țărilor către țări fără legi de protecție a datelor echivalente cu cele din jurisdicția dvs.


În cele din urmă și conform art. 34 din legea "IT și libertăți" din 6 ianuarie 1978, am dori să vă reamintim că aveți dreptul de a accesa, modifica, corecta, respinge și șterge datele referitoare la dvs. Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să contactați MA RA MI: contact@ma-ra-mi.com.


Datele colectate automat


Când vizitați site-ul nostru, serverul web trimite automat către MA RA MI adresa dvs. IP precum și informații, inclusiv data și durata vizitei dvs. pe site-ul nostru sau chiar adresele IP care vă sunt direcționate folosind link-urile furnizate pe site-ul nostru. Aceste informații pot fi folosite pentru a adapta conținutul site-ului nostru pentru a satisface nevoile dvs.


La fel ca numeroase companii, putem stoca informații pe computer sub formă de cookie-uri. "Cookie-urile ne permit să vedem în special ce site-uri ați vizitat înainte de a ajunge la al nostru sau chiar ce pagini ați vizionat pe site-ul nostru.Aceste cookie-uri nu sunt în nici un fel capabile de a colecta informații personale.Puteți înlătura aceste cookie-uri de pe hard disk, blocați-le sau chiar solicitați avertizare înainte de a fi stocate pe Hard disk-ul dvs.

Ma Ra Mi foloseste cookie-urile Facebook si primeste informatii atunci cand vizitati site-urile noastre, inclusiv informatii despre dispozitiv si informatii despre activitatea dvs., fara a mai fi necesara nicio alta actiune din partea dvs. Aceasta se întampla daca aveti sau nu un cont de pe Facebook sau nu sunteti conectat (a).
 
Cookie-urile Facebook ne permit sa ajutam la difuzarea de anunturi persoanelor care au accesat anterior site-urile noastre, au achizitionat produsele noastre si au recomandat produse bazate pe acea activitate. Modulele cookie ne permit, de asemenea, sa limitam numarul de afisari a unui anunt, astfel incat sa nu mai vedem acelasi anunt de nenumarate ori.
 
Cookie-urile Facebook ne pot ajuta sa intelegem modul in care oamenii interactioneaza cu campaniile noastre din Facebook, sa analizeze care dintre campaniile noastre Facebook gasesc cele mai utile si mai interesante si sa identifice functiile care ar putea fi imbunatatite.