Colecția IDentity s-a născut din rădăcinile noastre culturale 
Suntem mândri de rădăcinile noastre, de moștenirea strămoșilor noștri, poveștile și curajul lor. Frumusețea lucrurilor simple. Preluăm aceste valori și ni le însușim prin revigorarea meșteșugurilor tradiționale, luând elemente din costumul național și folosind tehnici moderne pentru a le transforma în ținute unice. 
IDentity by MA RA MI este punctul de întâlnire dintre moda contemporană, meșteșuguri și slow-fashion. Meșteșugurile locale sunt aduse în prim-plan și formează baza de la care sunt create colecții în ediție limitată interpretate cu ajutorul tehnicilor de lucru moderne și a materialelor sustenabile. Astfel, IDentity contribuie la păstrarea tehnicilor de lucru și influențelor tradiționale din cultura românească.
MA RA MI este un brand creat din dorința designerului Andra Clițan de a îmbina arta și costumele tradiționale românești cu elemente din diferite culturi ale lumii.
Credem că, dincolo de funcționalitatea lor, hainele ar trebui să fie un manifest. Ele ar trebui să spună o poveste și să sublinieze identitatea unui individ, dând o semnificație perpetuării îmbrăcăminții tradiționale, ca mărturii ale tradiției.
Colaborarea dintre designeri și meșteșugari a permis ca dialogul să continue în afara oricăror granițe, dezvoltând comunități care reușesc să rămână independente autosusținându-se, și menținându-și în același timp identitatea.
The roots of our culture are the fundament of our IDentity
We are proud of our roots and culture, the great heritage of our ancestors, their stories and courage. The beauty of simplicity. We take these values and make them ours by reviving traditional craftsmanship, taking elements from national costumes and using modern techniques to tailor them into unique garments. Placing into the present traditional crafts creates a demonstration of culture and a story of the person behind it. 
IDentity by MA RA MI focuses on craftsmanship and slow fashion. The local crafts are at the forefront and form the basis of limited edition designs rendered through modern techniques and sustainable fabrics. IDentity contributes to preserving traditional techniques and influences from Romanian culture. 
MA RA MI was created by designer Andra Clitan in her desire to make a fusion between Romanian traditional art and costumes with different cultures from all over the world. We believe that, beyond their functionalities, clothes should be statement pieces. They should tell a story and strengthen an individual’s identity, giving significance of perpetuating traditional clothing, as testaments to history.
Collaborations between designers and craftsman have opened up new dialogues across borders, developing communities which have successfully been taught to be more self-sufficient and independent, maintaining their identities while telling their stories to the world.
Modă și Meșteșuguri – Dialog perpetuu
IDentity vorbește despre cine suntem noi în relație cu lumea, tradițiile, cultura din care facem parte, fiind o expresie vie a lumii, o poveste unică de design, meșteșug și tradiție interpretate într-o manieră modernă.
Colecția a fost realizată în cadrul proiectului cultural, „Modă și meșteșuguri: Dialog perpetuu”, finanțat de Ministerul Culturii, prin programul CultIn. Un proiect inițiat de MA RA MI pentru a scoate în evidență necesitatea perpetuării meșteșugurilor și promovarea valorilor tradiționale în acord cu tendințele modei contemporane, precum și colaborarea interdisciplinară în design vestimentar, între meșteșugari și designeri.
Andra Clițan, designerul brandului MA RA MI, a colaborat cu trei tineri din domenii conexe modei pentru a contura o colecție-capsulă autentică, având ca bază elemente tradiționale realizate de meșteșugari.
Fashion and Crafts: Perpetual dialogue
IDentity speaks about who we are in relationship to the world, traditions, culture to which we belong, is a vivid expression of the world, a story of design, craftsmanship and tradition interpreted in a modern manner.
The collection was carried out under the project "Fashion and Crafts: Perpetual Dialogue", a project initiated by MA RA MI to highlight the necessity of perpetuating crafts and promotion of traditional values in line with the trends of contemporary fashion and interdisciplinary collaboration in fashion design between craftsmen and designers.
Andra Clitan, MA RA MI's designer, has collaborated with three young professionals from fashion related areas to outline a genuine capsule collection, starting from traditional items made by craftsmen.