A wool journey: from fashion design to art installation

MA RA MI continues its mission to promote Romanian authentic design with a new project - “A wool journey: from fashion design to art installation”. Andra Clițan creates a collection based exclusively on wool, working closely with craftsmen from Maramureș.

The project, which started at the beginning of 2019, has two main objectives: to create a collection using natural fabrics as wool, adding traditional motifs and inspiration from different parts of Romania, and to document the entire process of processing wool, creating an art installation that follows this journey.

The first step was to create the sketches of the future pieces of the collection, followed by the close collaboration with each craftsman in order to choose the fabrics. The next stage implied the actual manufacturing of the garments, documenting the entire journey of wool processing and the photo shooting. The final step is represented by the art installation, which will include both the fashion collection and the photo-video documentation elements made during the project. In the space dedicated to the art installation there will be a conference on smart textiles and new trends in sustainable fashion, with international guests.

The art installation, that will include the pieces of the collection and the documentation of the entire process, will be exhibited from October 27 to November 10, 2019.

MA RA MI was created by the designer Andra Clitan in her desire to make a fusion between Romanian traditional costumes and different cultures from all over the world.

MA RA MI has an important contribution in preserving traditional techniques and influences from many parts of the globe, creating exclusive designs and opening a new dialogue by developing self-sufficient and independent communities.

In 2016, MA RA MI created IDentity (within a project funded by the Ministry of Culture and National Identity through the CultIn program), a collection that speaks about who we are in relationship to the world, to our traditions, to the culture to which we belong, a vivid expression of craftsmanship, interpreted in a modern manner.

Team:

Andra Clițan – fashion designer și artistic director

Iulian Nan – artist photographer

Alexandru Grigorescu (Toud Marketing and Design SRL) – marketing and branding

Diana Grigorescu (Toud Marketing and Design SRL) – marketing and branding

Ingrid Ispas (Toud Marketing and Design SRL) – PR and communication

Tudorița Șoldănescu – project coordinator

“A wool journey: from fashion design to art installation” project is financed by the TheAdministration of the National Cultural Fund and doesn’t necessarily represent the official position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project and the way the results of the project will be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

###

Drumul lânii: de la design vestimentar la instalație de artă

MA RA MI își continuă misiunea de a promova designul autentic românesc cu un nou proiect – “Drumul lânii: de la design vestimentar la instalație de artă”. Andra Clițan realizează o colecțiebazată exclusiv pe lână și colaborează cu meșteșugari din Maramureș.

Demarat la începutul anului 2019, proiectul are două obiective principale: crearea unei colecțiidin materiale naturale, precum lâna, cu motive tradiționale și inspirație din diferite zone ale României, și documentarea întregului proces de prelucrare a lânii printr-o instalație de artă ceilustrează această călătorie.

Prima etapă a proiectului a constat în realizarea schițelor cu viitoarele piese ale colecției și a fosturmată de colaborarea strânsă cu fiecare meșteșugar în parte pentru alegerea materialelor. Am început și producția propriu-zisă a pieselor din colecție, precum și documentarea întreguluiproces de prelucrare a lânii și ședința foto. Etapa finală este reprezentată de instalația de artă, încare se vor regăsi atât colecția de modă, cât și elemente de documentare foto-video realizate peparcursul proiectului. În spațiul dedicat instalației va avea loc o conferință despre textile inteligente și noile tendințe în moda sustenabilă, având invitați internaționali.

Instalația de artă, care va include piesele colecției și documentarea întregului proces de creație, va fi expusă la București în perioada 27 octombrie – 10 noiembrie 2019.

Brandul MA RA MI a fost creat de designerul Andra Clițan și este o inițiativă artistică prin care își dorește să îmbine costumele tradiționale românești cu detalii din diferite culturi ale lumii.

MA RA MI are un rol important în păstrarea tehnicilor tradiționale și a influențelor din diferitepărți ale lumii, astfel luând naștere piese vestimentare unice, parte a unei comunitațiiindependente și auto-sustenabile.

În 2016, MA RA MI a realizat colecția IDentity (în cadrul unui proiect finanțat de MinisterulCulturii și Identității Naționale prin programul CultIn), care vorbește despre cine suntem înrelație cu lumea înconjurătoare, tradițiile sau cultura din care facem parte, ca o expresie vie a meșteșugurilor interpretate într-o manieră modernă.

Echipa de proiect:

Andra Clițan – fashion designer și director artistic

Iulian Nan – artist fotograf

Alexandru Grigorescu (Toud Marketing and Design SRL) – marketing și branding

Diana Grigorescu (Toud Marketing and Design SRL) – marketing și branding

Ingrid Ispas (Toud Marketing and Design SRL) – comunicare și PR

Tudorița Șoldănescu – coordonator de proiect

Proiectul “Drumul lânii: de la design vestimentar la instalație de artă” este finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul încare rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

vvv